Het Amuletje

Overblijven op basisschool De Talisman

Het Overblijven

Lunch

Onder begeleiding van een overblijfkracht wordt tijdens het eerste half uur van de middagpauze het zelf meegebrachte lunchpakket opgegeten. Voor het lunchpakket gelden een aantal richtlijnen, deze kunnen hier worden bekeken.

Ontspanning

Tijdens de tweede helft van de middagpauze is er tijd voor ontspanning. De kinderen spelen onder begeleiding buiten of binnen, waarbij Het Amuletje zorgt voor voldoende speelmateriaal.

In een aantal groepen wordt de volgorde van lunch en ontspanning omgedraaid.