Het Amuletje

Overblijven op basisschool De Talisman

De Kosten

De kosten voor het overblijven zijn afhankelijk van de manier waarop het overblijven wordt afgerekend: De keuzes bestaan uit Vaste Overblijfdagen (€ 1,40) of Incidentele dagen (€ 1,60).

Vaste Overblijfdagen

In het overblijfcontract wordt vastgelegd op welke vaste dagen wordt overgebleven. Een overblijfcontract wordt eenmalig ingevuld en ondertekend en is geldig voor de gehele schoolperiode van uw kind. Natuurlijk kan er altijd tussentijds van vaste overblijfdagen gewisseld worden en kunt u dagen minderen of juist uitbreiden. De kosten voor het overblijven zijn €1,40 per dag.

Incidentele Overblijfdagen

Het is ook mogelijk om buiten de Vaste Overblijfdagen gebruik te maken van het overblijven. De kosten voor een incidentele overblijfdag zijn € 1,60. Deze kosten worden ook vier keer per jaar aan u doorberekend middels een incassomachtiging.

Incasso

De kosten voor het overblijven worden vier maal per jaar aan u doorberekend middels een incassomachtiging. U ontvangt voorafgaand aan de incasso een vooraankondiging met factuur per email. Wij verzoeken u daarom ook vriendelijk om een verandering van e-mailadres tijdig aan de overblijfcoördinatrice door te geven en het ons zo snel mogelijk te laten weten indien u geen email heeft ontvangen.

De volgende incassomomenten zijn vastgesteld voor schooljaar 2022- 2023:

  • 25 november 2022
  • 25 februari 2023
  • 25 mei 2023
  • 25 juli 2023

Waaruit bestaan de overblijfkosten?

De bijdrage van ouders aan de overblijfkosten worden besteed aan de volgende zaken:

  • Vergoedingen aan Coördinator en Overblijfkrachten
  • Melk, groente en fruit
  • Speelgoed en spelletjes
  • Administratiekosten